puszcza kampinowska

Konferencja jubileuszowa rozpoczęła się o godzinie 10 w Centrum Edukacji KPN. Wśród zgromadzonych gości, po wprowadzeniu sztandaru Parku Narodowego, odbył się nostalgiczny pokaz fotografii z Puszczy Kampinoskiej autorstwa Macieja Szajowskiego, pracownika KPN. Następnie dyrektor Mirosław Markowski powitał uczestników, rozpoczynając tym samym serię interesujących prelekcji.

W swoim wystąpieniu dyrektor M. Markowski przybliżył historię Kampinoskiego Parku Narodowego, wspominając postaci i ważne momenty związane z miejscem obchodzącym jubileusz. Kolejny referat wygłosił prof. Jerzy Solon, who poruszył temat parku narodowego w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska. Po prezentacjach miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi, w której goście mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Podczas konferencji, Mikołaj Dorożała, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Główny Konserwator Przyrody, podkreślił, że 65 lat istnienia parku narodowego to jednocześnie dużo i mało. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na wielkie znaczenie relacji między człowiekiem a naturą, szczególnie w kontekście parku narodowego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy.

Konferencja jubileuszowa była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i postawienia nowych celów dla przyszłości Kampinoskiego Parku Narodowego.