UM warszawa aktualności

Skwer na Mokotowie został oficjalnie nazwany imieniem Wojciecha Młynarskiego, znanego polskiego artysty. Decyzja ta została przyjęta z entuzjazmem przez liczne grono mieszkańców oraz przyjaciół artysty, którzy uczestniczyli w ceremonii otwarcia. Skwer, położony pomiędzy ulicami Łowicką, Wiktorską i Jana Józefa Lipskiego, stał się miejscem, w którym Młynarski często spacerował i czerpał inspirację do swojej twórczości.

Wiceprezydentka m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, wyraziła swoje zadowolenie z nadania skwerowi imienia Wojciecha Młynarskiego. Podkreśliła, że twórczość artysty wciąż porusza młode pokolenia, a on sam wraz z rodziną wpisują się w tożsamość miasta i tworzą jego DNA.

Ceremonii otwarcia towarzyszyła piękna pogoda oraz obecność licznych mieszkańców okolicznych dzielnic. Rodzina Wojciecha Młynarskiego, w skład której wchodzą żona Adrianna Godlewska, syn Jan Młynarski i córka Agata Młynarska, również była obecna i wyraziła swoją wdzięczność za uhonorowanie artysty na tym skwerze.

Nowo nadane imię skwerowi na Mokotowie jest wyrazem uznania dla wkładu, jaki Wojciech Młynarski wniósł do kultury polskiej. Stanowi to nie tylko hołd dla artysty, ale także przypomina o jego dziedzictwie i trwałym wpływie na nasze społeczeństwo.