UM warszawa aktualności

W dniach 17 i 18 czerwca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie przeprowadza ćwiczenia Sokrates-24, mające na celu sprawdzenie skuteczności działań w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych. Wspólnie z Policją, Strażą Miejską i Wojskiem Polskim, wodociągowcy przygotowują się do reagowania w różnych scenariuszach w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej i utrzymania ciągłości dostaw wody.

Bezpieczeństwo mieszkańców jest kwestią fundamentalną, szczególnie w trudnych czasach. Wodociągowcy są obecnie na terenie Filtrów, gdzie odbywają się specjalne ćwiczenia Sokrates-24. Prezydent Rafał Trzaskowski, który osobiście obserwował ćwiczenia, podkreślił znaczenie współpracy miasta z rządem w zakresie obrony cywilnej.

Ćwiczenia Sokrates-24 pozwalają wodociągowcom i służbom bezpieczeństwa przetestować skuteczność swoich działań i przygotować się do ewentualnych sytuacji awaryjnych. W przypadku zagrożeń, spółka wodociągowa będzie gotowa szybko i skutecznie reagować, aby zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną miasta i zapewnić nieprzerwane dostawy wody dla mieszkańców.

Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje najważniejszym priorytetem dla wodociągowców, dlatego regularne ćwiczenia są niezbędne dla utrzymania wysokiego standardu usług i ochrony infrastruktury komunalnej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas ćwiczeń Sokrates-24 możliwe będzie skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia i szybkie przywracanie normalnego funkcjonowania miasta.