Um warszawa kalendarz imprez

Autor: Akademia Smolna

Warszawa rozpoczyna innowacyjny program, mający na celu zwiększenie równych szans na rynku pracy i wsparcie dla osób doświadczających trudności w kontynuacji swojej ścieżki zawodowej. Tym razem program skierowany jest do osób w wieku 50+ i został stworzony we współpracy z Urzędem Pracy oraz partnerami biznesowymi.

Głównym celem pilotażowego programu pn. Inkluzywny Rynek Pracy jest walka z wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie równego dostępu do rynku pracy. Ta inicjatywa zakłada partnerską współpracę wielu organizacji, w tym Urzędu m.st. Warszawy, Antal, Deloitte oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy. W ramach programu, partnerzy biznesowi będą wspólnie działać, aby wesprzeć osoby, które doświadczają nierównego traktowania w zatrudnieniu lub pozostają poza rynkiem pracy z powodu dyskryminacji.

Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej oraz dużym możliwościom stołecznego rynku pracy, można podjąć wiele działań ukierunkowanych na wsparcie osób napotykających trudności w aktywności zawodowej lub znalezieniu ścieżki kariery. W ramach programu Inkluzywny Rynek Pracy proponowane są różne formy wsparcia, które zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników. Oprócz warsztatów, program obejmuje również indywidualne mentoring, prowadzony przez wykwalifikowane ekspertki i ekspertów.

Ten innowacyjny program w Warszawie ma na celu długofalowe wzmacnianie równych szans na rynku pracy dla osób w wieku 50+. Przy wsparciu partnerów biznesowych oraz Urzędu Pracy, osoby te będą miały większe szanse na rozwój swoich kompetencji oraz znalezienie satysfakcjonującej ścieżki kariery.